Σύστημα Επικοινωνιών Ζώνης Μάχης (ΣΕΖΜ) «ΕΡΜΗΣ»

  • Home
  • /
  • Σύστημα Επικοινωνιών Ζώνης Μάχης (ΣΕΖΜ) «ΕΡΜΗΣ»
Alt

 

 

Γενικά
Το ΣΕΖΜ «ΕΡΜΗΣ» είναι ένα ένα ψηφιακό τακτικό σύστημα επικοινωνιών που παρέχει επικοινωνίες υψηλής ασφάλειας, ποιότητας και αξιοπιστίας ικανό να υποστηρίξει με μεγάλη ευκαμψία τα τακτικά σχέδια επιχειρήσεων στην ζώνη μάχης.
Πληροφορίες για το Σύστημα Επικοινωνιών Ζώνης Μάχης (ΣΕΖΜ) «ΕΡΜΗΣ»