Ο Συνεταιρισμός αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με έδρα την Αθήνα και υπαγόμενο στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης/ΓΕΣ . Είναι απεριορίστου διαρκείας και δεν κέκτηται εμπορική ιδιότητα.