Νέα προγράμματα συμβολαίων εταιρίας κινητής τηλεφωνίας WIND για ΓΕΣ

  • Home
  • /
  • Νέα προγράμματα συμβολαίων εταιρίας κινητής τηλεφωνίας WIND για ΓΕΣ
Νέα προγράμματα συμβολαίων εταιρίας κινητής τηλεφωνίας WIND για ΓΕΣ
17/05/2018 8:55

Στο πλαίσιο της μέριμνας προσωπικού υπογράφηκε κατόπιν διαγωνισμού, νέα σύμβαση μεταξύ του 487 ΤΔΒ και της εταιρίας κινητής τηλεφωνίας WIND, για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εικονικού ιδιωτικού δικτύου (Virtual Private Network - VPN) κινητής τηλεφωνίας του Σ.Ξ.

Η υπόψη σύμβαση, παρέχει προνομιακές τιμές στους συνδρομητές της εν λόγω εταιρίας, μέσω διαφόρων προγραμμάτων και απευθύνεται στα στελέχη του Σ.Ξ.

Περισσότερα σε μορφή