401 ΓΣΝΑ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 32/2018

  • Home
  • /
  • 401 ΓΣΝΑ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 32/2018
401 ΓΣΝΑ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 32/2018

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΜΙΣΘΩΣΗ – ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΤΟΥ 401 ΓΣΝΑ», την 4 Σεπ 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα  09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα