424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 32/2019

  • Home
  • /
  • 424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 32/2019
424 ΓΣΝΕ - Διακήρυξη, υπ’ αριθμ’ 32/2019
20/06/2019 14:06

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 32/2019 για την προμήθεια «Αναλώσιμα Υλικά Θεραπείας Νεφρών»  , CPV: 33181500-7, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα  χιλιάδων ευρώ (60.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα