ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 14/2019

  • Home
  • /
  • ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 14/2019
ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 14/2019
24/05/2019 9:44

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ προκηρύσσει 3ο επαναληπτικό, ηλεκτρονικό ανοικτό δημό-σιο διαγωνισμό, για τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο (Σ-Π) 3ετούς διάρκειας, για την προμήθεια «μικροϋλικών υπόδησης» για την υλοποίηση του προγράμματος παραγωγής, του τμήματος υπόδησης του 700 ΣΕ.

Διαβάστε περισσότερα