414 ΣΝΕΝ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2019

  • Home
  • /
  • 414 ΣΝΕΝ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2019
414 ΣΝΕΝ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 01/2019

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 414 ΣΝΕΝ».

Διαβάστε περισσότερα