ΑΣΔΥΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 13/2018

  • Home
  • /
  • ΑΣΔΥΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 13/2018
ΑΣΔΥΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 13/2018
19/03/2018 7:03

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ, προκηρύσσει 1ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, με Σκοπό την Προμήθεια Μικροϋλικών Ένδυσης για την Υλοποίηση της Παραγωγικής Διαδικασίας του 700 ΣΕ, για Κάλυψη Αναγκών ΣΞ-ΠΑ.

Διαβάστε όλη τη προκήρυξη