Θεώρηση Βιβλιαρίων Νοσηλείας

  • Home
  • /
  • Θεώρηση Βιβλιαρίων Νοσηλείας
Θεώρηση Βιβλιαρίων Νοσηλείας
23/02/2017 13:00

Υπενθυμίζουμε ότι καταληκτική ημερομηνία θεώρησης των βιβλιαρίων νοσηλείας των Στελεχών του Στρατού Ξηράς και μελών των οικογενειών τους ασφαλιζομένων του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ, για το έτος 2017, είναι η 28 Φεβρουαρίου 2017, με τη χρήση της ηλεκτρονικής πύλης διαδικτυακών υπηρεσιών του ΓΕΣ. Επί της ανωτέρω ημερομηνίας, δεν θα δοθεί παράταση.