Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

  • Home
  • /
  • Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας

Σας γνωρίζουμε, ότι η XVI Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού, θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που αφορά στην ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων του 216 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας (ΚΙΧΝΕ), του Οδοντιατρείου Φρουράς Αλεξανδρούπολης (ΟΦΑΛ) και ΣΦΑ (Στρατιωτικού Φαρμακείου)/Παράρτημα Αλεξανδρούπολης για 12 μήνες.

Διαβάστε περισσότερα