Σύναψη σύμβασης μίσθωσης (ναύλωσης) πλοίου

  • Home
  • /
  • Σύναψη σύμβασης μίσθωσης (ναύλωσης) πλοίου
Σύναψη σύμβασης μίσθωσης (ναύλωσης) πλοίου

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, για την σχετική διακήρυξη διαγωνισμού θέματος, για επιπλέον δώδεκα (12) ημέρες, ήτοι έως την 03 Μαι 23 και ώρα 15:00 και ημερομηνία αποσφράγισης την 10 Μαι 23 και ώρα 08:00.

Διαβάστε περισσότερα