Διαγωνισμός, γαλακτοκομικών ειδών

  • Home
  • /
  • Διαγωνισμός, γαλακτοκομικών ειδών
Διαγωνισμός, γαλακτοκομικών ειδών

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός, γαλακτοκομικών ειδών, για κάλυψη αναγκών των Μονάδων – ανεξ. Υπομονάδων της Φρουράς Κιλκίς – Ν. Σάντας.
Διαβάστε περισσότερα