Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΠΕ/ΑΣΔΕΝ

  • Home
  • /
  • Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΠΕ/ΑΣΔΕΝ
Απομάκρυνση, Διαχείριση και Αντικατάσταση Προϊόντων Αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΠΕ/ΑΣΔΕΝ

Μεταβολή στις ημερομηνίες υποβολής των προσφορών και αποσφράγισης, καθώς επίσης και τις ημερομηνίες αίτησης και παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης.

Διαβάστε περισσότερα