Τιμή μεριδίου μηνιαίου μερίσματος 2021

  • Home
  • /
  • Τιμή μεριδίου μηνιαίου μερίσματος 2021

Με την υπ’ αρίθμ. Φ. 951.1/41/1082107/ Σ.2386/22 Απρ 21 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΠ6-Ξ68) Απόφαση κ. Α/ΓΕΣ καθορίστηκε η καταβολή μερίσματος από 1/1/2021, με τιμή μεριδίου 4,9383€, ήτοι με την ίδια που ίσχυε και το έτος 2020