Τιμή μεριδίου μηνιαίου μερίσματος 2019

  • Home
  • /
  • Τιμή μεριδίου μηνιαίου μερίσματος 2019

Με την υπ’ αρίθμ. Φ. 951.1/19/1172839/ Σ.2259/28 Μαρ 19 (ΑΔΑ: 7Χ846-ΑΓΧ) Απόφαση κ. Α/ΓΕΣ καθορίστηκε η καταβολή μερίσματος από 1/1/2019, με τιμή μεριδίου 4,9383€, ήτοι με την ίδια που ίσχυε και το έτος 2018