Συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού, της μονάδας τεχνητού νεφρού, της κεντρικής αποστείρωσης, των ατμογεννητριών, του κεντρικού αποσκληρυντή και της χημικής εξουδετέρωσης αποβλήτων

  • Home
  • /
  • Συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού, της μονάδας τεχνητού νεφρού, της κεντρικής αποστείρωσης, των ατμογεννητριών, του κεντρικού αποσκληρυντή και της χημικής εξουδετέρωσης αποβλήτων
Συντήρηση των συστημάτων επεξεργασίας νερού, της μονάδας τεχνητού νεφρού, της κεντρικής αποστείρωσης, των ατμογεννητριών, του κεντρικού αποσκληρυντή και της χημικής εξουδετέρωσης αποβλήτων

Ετήσια σύμβαση συντήρησης των συστημάτων επεξεργασίας νερού, της μονάδας τεχνητού νεφρού, της κεντρικής αποστείρωσης, των ατμογεννητριών, του κεντρικού αποσκληρυντή και της χημικής εξουδετέρωσης αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα