Πρόσληψη Ωρομισθίου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΤΗΑΔ για το Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

  • Home
  • /
  • Πρόσληψη Ωρομισθίου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΤΗΑΔ για το Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023
Πρόσληψη Ωρομισθίου Διδακτικού Προσωπικού στη ΣΤΗΑΔ για το Ακαδημαϊκό έτος 2022 – 2023

Προσωρινός Πίνακας Επιτυχόντων για πρόσληψη ωρομισθίου διδακτικού προσωπικού με ατομική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στη Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων (ΣΤΗΑΔ), κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023.

Διαβάστε περισσότερα