Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς

  • Home
  • /
  • Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς
Έκτακτες Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς
09/03/2022 0:00

Το ΣΑΓΕ κατά την 6η Συνεδρίασή του, της Τρίτης 08 Μαρτίου 2022, έκρινε για το Στρατό Ξηράς, ως ακολούθως:

1. Προήγαγε στο βαθμό του Αντιστρατήγου, για πλήρωση κενών θέσεων, τους:

α. Υποστράτηγο (ΔΒ) Χούπη Δημήτριο
β. Υποστράτηγο (ΠΖ) Τσιόπλο Ιωάννη
γ. Υποστράτηγο (ΤΘ) Κωστίδη Γεώργιο
δ. Υποστράτηγο (ΠΖ) Κωνσταντάκο Δημόκριτο
ε. Υποστράτηγο (ΠΖ) Κωστάκογλου Σωτήριο

2. «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», τους:

α. Υποστράτηγο (ΤΘ) Κατσαΐτη Παντελή
β. Υποστράτηγο (ΠΖ) Τσιπίδη Δημήτριο
γ. Υποστράτηγο (ΠΖ) Κωστάκη Αντώνιο

Δείτε εδώ την πλήρη Ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.


Συνταγματάρχης (ΠΖ) Αλέξανδρος Μούντζιος
Εκπρόσωπος Τύπου ΓΕΣ