Αντιμικροβιακή Αλοιφή, Οξυτετρακυκλίνης 3%

  • Home
  • /
  • Αντιμικροβιακή Αλοιφή, Οξυτετρακυκλίνης 3%
Αντιμικροβιακή Αλοιφή, Οξυτετρακυκλίνης 3%
28/07/2021 16:38

ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗ ΑΛΟΙΦΗ, ΟΞΥΤΕΤΡΑΚΥΚΛΙΝΗΣ 3%

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ

Περιεχόμενα
1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1.1 Ονομασία
1.2 Σύνθεση
1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή
1.4 Περιεκτικότητα
1.5 Περιγραφή - Συσκευασία
1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία
1.7 Παρασκευαστής - Συσκευαστής

2. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΕ Ο ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΑΣ
2.1 Γενικές πληροφορίες
2.2 Ενδείξεις
2.3 Αντενδείξεις
2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση
2.4.1 Γενικά
2.4.2 Κύηση και γαλουχία
2.4.3 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων
2.4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα
2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες
2.6 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης
2.7 Yπερδοσολογία
2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες
2.9 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος
2.10 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

 

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1.1 Ονομασία

Αντιμικροβιακή αλοιφή

 

1.2 Σύνθεση

Δραστικές ουσίες: Οξυτετρακυκλίνη υδροχλωρική.

Έκδοχα: Λανολίνη, παραφίνη λευκή μαλακή.

 

1.3 Φαρμακοτεχνική μορφή

Αλοιφή.

 

1.4 Περιεκτικότητα

Κάθε g αλοιφής περιέχει οξυτετρακυκλίνη υδροχλωρική 32,4mg που ισοδυναμεί με οξυτετρακυκλίνη 30mg.

 

1.5 Περιγραφή - Συσκευασία

- Η αντιμικροβιακή αλοιφή είναι χρώματος κίτρινου χωρίς χαρακτηριστική οσμή..

- Χάρτινο κουτί με σωληνάριο αλουμινίου που περιέχει 10g λιπαρής αλοιφής..

 

1.6 Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία

Αντιμικροβιακό για τοπική χρήση.

 

1.7 Παρασκευαστής - Συσκευαστής

Στρατιωτικά Φαρμακευτικά Εργαστήρια της 441 ΑΒΥΥ.

 

 

2.1 Γενικές πληροφορίες

Η οξυτετρακυκλίνη είναι προϊόν μεταβολισμού του Streptomyces rimosus και είναι ένα από τα αντιβιοτικά της ομάδας των τετρακυκλινών. Έχει βακτηριοστατική δράση μέσω αναστολής της σύνθεσης των μικροβιακών πρωτεϊνών. Η οξυτετρακυκλίνη είναι δραστική έναντι ευρέος φάσματος θετικών και αρνητικών κατά Gram μικροοργανισμών. Τα φάρμακα της κατηγορίας των τετρακυκλινών παρουσιάζουν παρόμοιο αντιμικροβιακό φάσμα και για αυτό το λόγο είναι σύνηθες η εμφάνιση διασταυρούμενης αντοχής μεταξύ τους.

 

2.2 Ενδείξεις

Για την προφύλαξη και την τοπική θεραπεία εντοπισμένων δερματικών λοιμώξεων όπως πυοδερματίτιδα, φλυκταινώδης δερματίτιδα, επιμολυνθέντα μικρά τραύματα από ευαίσθητους μικροοργανισμούς ή εγκαύματα.

 

2.3 Αντενδείξεις

Σε ασθενείς που παρουσιάζουν υπερευαισθησία στις τετρακυκλίνες ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα του φαρμάκου. Να μην χρησιμοποιείται σε λοιμώξεις περί τη θηλή κατά τη διάρκεια του θηλασμού.

 

2.4 Ειδικές προφυλάξεις και προειδοποιήσεις κατά τη χρήση

 

2.4.1 Γενικά

Όπως και με άλλα σκευάσματα αντιβιοτικών η χρήση οξυτετρακυκλίνης μπορεί να γίνει αιτία υπερανάπτυξης μη ευαίσθητων μικροοργανισμών περιλαμβανομένων και μυκήτων, οπότε και πρέπει να εφαρμόζεται η κατάλληλη θεραπεία σύμφωνα με τις ενδείξεις των δοκιμασιών ευαισθησίας.

Εξαιτίας του κινδύνου πρόκλησης φωτοευαισθησίας, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, να αποφεύγεται η έκθεση στην ηλιακή (ή την τεχνητή) ακτινοβολία.

Η τοπική εφαρμογή της οξυτετρακυκλίνης πρέπει να συμπληρώνεται με συστηματική αγωγή, όταν οι δερματικές λοιμώξεις είναι σοβαρές ή υπάρχει πιθανότητα να γενικευθούν.

Χρήση στα παιδιά:

Συστηματική χορήγηση τετρακυκλινών κατά τη διάρκεια της οδοντικής ανάπτυξης (4ο έως 9ο μήνα εγκυμοσύνης, βρεφική και παιδική ηλικία έως το 8ο έτος), πιθανόν να προκαλέσει υποπλασία αδαμαντίνης, μόνιμη φαιοκίτρινη χρώση οδόντων καθώς και καθυστέρηση ανάπτυξης του σκελετού.

Τα προαναφερθέντα αποτελέσματα παρουσιάζουν χαμηλή πιθανότητα εμφάνισης λόγω των μικρών δόσεων τετρακυκλινών μέσω τοπικής εφαρμογής. Παρόλα αυτά η πιθανότητα αυτή πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.

 

2.4.2 Κύηση και γαλουχία

Συστηματική χορήγηση τετρακυκλινών σε εγκύους γυναίκες είχε ως αποτέλεσμα την καθυστέρηση ανάπτυξης του σκελετού και των οστών του εμβρύου. Τοπική χορήγηση τετρακυκλινών κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης πρέπει να πραγματοποιείται μόνο αν είναι σαφώς απαραίτητη και τα αναμενόμενα οφέλη υπερτερούν των πιθανών κινδύνων.

Δεν είναι γνωστό εάν οι τετρακυκλίνες που εφαρμόζονται τοπικά διέρχονται στο μητρικό γάλα. Οι τετρακυκλίνες ανευρίσκονται στο μητρικό γάλα μετά από συστηματική χορήγηση. Λόγω της δυνατότητας εμφάνισης σοβαρών ανεπιθύμητων αντιδράσεων στα θηλάζοντα βρέφη, πρέπει να αποφασίζεται εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή το φάρμακο, λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του φαρμάκου για τη μητέρα.

 

2.4.3 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων

Τα τοπικά παρασκευάσματα οξυτετρακυκλίνης δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στην ικανότητα οδήγησης ή του χειρισμού μηχανημάτων.

 

2.4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις για τα περιεχόμενα έκδοχα

Καμία.

 

2.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες

Καμία γνωστή.

 

2.6 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης

Μετά από προσεκτικό και λεπτομερή καθαρισμό του δέρματος, τοποθετείται η αλοιφή με αποστειρωμένη γάζα στην πάσχουσα περιοχή τουλάχιστον 2 – 3 φορές την ημέρα. Η διάρκεια της θεραπείας εξαρτάται από τη φύση και τη βαρύτητα της λοίμωξης και μπορεί να ποικίλει από λίγες ημέρες μέχρι αρκετές εβδομάδες. Η χρήση της αλοιφής πρέπει να συνεχίζεται μέχρι πλήρους ίασης προκειμένου να μην επανεμφανισθεί η λοίμωξη.

 

2.7 Yπερδοσολογία

Δεν έχει αναφερθεί καμιά περίπτωση υπερδοσολογίας από τοπική χρήση οξυτετρακυκλινών. Μην εφαρμόζετε δόσεις μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες και για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα από τα προτεινόμενα στο φύλλο οδηγιών που διαβάζετε.

Αν έχετε συμπτώματα δηλητηρίασης απευθυνθείτε αμέσως στο γιατρό σας ή στο Κέντρο Δηλητηριάσεων. Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777.

 

2.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες

Η οξυτετρακυκλίνη είναι ένα αντιβιοτικό χαμηλής τοξικότητας. Αλλεργικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένης της δερματίτιδας εξ’ επαφής, οφειλόμενες σε ατομική υπερευαισθησία, έχουν αναφερθεί. Αν εμφανιστούν τέτοιες αντιδράσεις, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται. Είναι δυνατόν να εμφανιστεί φωτοευαισθησία.

Σε περίπτωση που θεωρείται ότι το φάρμακο σας προκάλεσε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια παρακαλούμε να τη γνωστοποιήσετε στο θεράποντα ιατρό σας, στο φαρμακοποιό ή άλλο επαγγελματία του τομέα της υγείας, ή απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Τηλ.κέντρο: 2132040000, Μεσογείων 284, 15562, Χολαργός, www.eof.gr).

 

2.9 Ημερομηνία λήξης του προϊόντος

Αναγράφεται στην εξωτερική συσκευασία. Σε περίπτωση που ημερομηνία αυτή έχει παρέλθει μην το χρησιμοποιήσετε.

 

2.10 Ιδιαίτερες προφυλάξεις για τη φύλαξη του προϊόντος

Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία ≤25°C, σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο κουτί.

 

3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

• Το φάρμακο αυτό σας το έγραψε ο ιατρός σας μόνο για το συγκεκριμένο ιατρικό σας πρόβλημα. Δεν θα πρέπει να το δίνετε σε άλλα άτομα ή να το χρησιμοποιείτε για κάποια άλλη πάθηση, χωρίς προηγουμένως να έχετε συμβουλευθεί τον ιατρό σας.

• Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας εμφανισθεί κάποιο πρόβλημα με το φάρμακο ενημερώστε τον ιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

• Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτηματικά γύρω από τις πληροφορίες που αφορούν το φάρμακο που λαμβάνετε ή χρειάζεστε καλύτερη ενημέρωση για το ιατρικό σας πρόβλημα μη διστάσετε να ζητήσετε τις πληροφορίες αυτές από τον ιατρό σας ή το φαρμακοποιό σας.

• Για να είναι αποτελεσματικό και ασφαλές το φάρμακο που σας χορηγήθηκε θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που σας δόθηκαν.

• Για την ασφάλεια και την υγεία σας είναι απαραίτητο να διαβάσετε με προσοχή κάθε πληροφορία που αφορά το φάρμακο που σας χορηγήθηκε.

• Να μη διατηρείτε τα φάρμακα σε ερμάρια του λουτρού, διότι η ζέστη και η υγρασία μπορεί να αλλοιώσουν το φάρμακο και να το καταστήσουν επιβλαβές για τη υγεία σας.

• Μην κρατάτε φάρμακα που δεν τα χρειάζεστε πλέον ή που ήδη έχουν λήξει.

• Για μεγαλύτερη ασφάλεια κρατάτε όλα τα φάρμακα σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

 

4. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ

Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.