Alt

Γενική Περιγραφή

Καλώς ορίσατε στην δικτυακή τοποθεσία της Γ1 (Διεύθυνση Υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας) του ΓΕΣ.

Για να δείτε τα θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, πλοηγηθείτε στις εσωτερικές σελίδες της τοποθεσίας.

Ιστορικά Στοιχεία

1. Ίδρυση – Ιστορικό

Συγκροτήθηκε για πρώτη φορά, υπό άλλη μορφή και ονομασία, κατά τον χρόνο αρχικής συγκρότησης του Γενικού Επιτελείου Στρατού, του οποίου αποτέλεσε τμήμα.
Με την Φ. 405/8/220478/7 Φεβ 58/ΓΕΣ/Α3/2η διαταγή, η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση της Φ. 450.5/4/11972/24 Ιαν 58/ΓΕΣ/Α3/2ης διαταγής που κοινοποιούσε σχετική απόφαση του ΥΕΘΑ, ονομάσθηκε για πρώτη φορά 4ο Επιτελικό Γραφείο και περιέλαβε τους κλάδους Γ.Α, Γ.Β, Γ.Γ, Γ.Δ και Γ.1 του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
 
Αποτέλεσε τμήμα του Γενικού Επιτελείου Στρατού μέχρι την 17 Δεκ 68, του Αρχηγείου Στρατού μέχρι την 1 Αυγ 77 και ξανά του Γενικού Επιτελείου Στρατού από 2 Αυγ 77, μέχρι σήμερα.


2. Υπαγωγή

Υπάγεται στον Διευθυντή Γ’ Κλάδου και μέσω αυτού στον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού.

3.  Συμμετέχει σε πολλές διεθνείς δραστηριότητες (ασκήσεις, επιχειρήσεις, συσκέψεις κ.λ.π).

4.  Την 1 Ιαν 09 μετονομάστηκε σε Διεύθυνση Υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας ( ΔΥΔΜ ).

 

Αποστολή

1.  Μελετά, εισηγείται και καταρτίζει τα Σχέδια Διοικητικής Μέριμνας (ΔΜ).
 
2.  Ευθύνεται γενικά για τον προσδιορισμό των:

    α. Αναγκών του Στρατού σε τροχοφόρα οχήματα-ρυμουλκούμενα και πυρομαχικά.

    β. Απαιτουμένων Μονάδων ΔΜ για την υποστήριξη των σχεδίων επιχειρήσεων, καθώς και της γενικής οργάνωσής τους.

     γ. Αναγκών ανάπτυξης των συγκοινωνιών και οργάνωσης των μεταφορών.

3.  Συνεργάζεται με τους λοιπούς υπεύθυνους Φορείς για τον προσδιορισμό των αναγκών του Στρατού στα λοιπά κύρια υλικά και μέσα.

4.  Καθορίζει τα ελεγχόμενα υλικά του Στρατού και τα παρακολουθεί μηχανογραφικά και στατιστικά.

5.  Ευθύνεται για:

      α.   Τον επιτελικό έλεγχο των πινάκων υλικού που συντάσσονται από τα διάφορα όργανα του ΓΕΣ.
      β.   Τον επιτελικό έλεγχο των αποθεμάτων βάσεως.
      γ.   Tα θέματα υλοποίησης των προμηθειών κυρίου υλικού του ΓΕΣ.
      δ.   Την παρακολούθηση και έλεγχο της στάθμης των Κυρίων Υλικών του Στρατού (Μονάδων και Αποθηκών).
      ε.   Την τοποθέτηση παραγγελιών προμήθειας Κυρίου Υλικού και Πυρομαχικών.
      στ. Την εισαγωγή, κατανομή, σε συνεργασία με αρμόδιους Φορείς και στατιστική παρακολούθηση των Ελεγχομένων Υλικών.
      ζ.   Τη σχεδίαση και υλοποίηση των μεταφορών στρατιωτικού προσωπικού, υλικού και εφοδίων με οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια και αεροπορικά μέσα.
      η.   Θέματα Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) του ΓΕΣ.
      θ.   Τη σύνταξη του Τρίτου Μέρους (Υλικά) όλων των Πινάκων Οργανώσεως Υλικού των Σχηματισμών, Συγκροτημάτων και Μονάδων του Στρατού Ξηράς.
      ι.    Την επεξεργασία και έκδοση των συμφωνιών τυποποίησης (ΣΤΥΠ) αρμοδιότητας ΔΜ.
      ια.  Τη σύνταξη, επεξεργασία και έκδοση κανονισμών Διοικητικής Μέριμνας.
      ιβ.  Το συντονισμό των Σωμάτων σε θέματα που αφορούν τη Διοικητική Μέριμνα γενικά.
      ιγ.  Το χειρισμό θεμάτων στέγασης των Αξιωματικών στα Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών (Κανονισμός ΣΟΑ).

Καταστάσεις Επιβίβασης (ΚΕ) που Χορηγούνται στο Στρατιωτικό Προσωπικό

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ

1. Σε όλους γενικά τους υπηρετούντες Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς (μονίμους, εθελοντές, ανακαταταγέντες, ΕΠΥ, ΕΠΟΠ, ΟΒΑ κ.λ.π.) των Ενόπλων Δυνάμεων, που δεν έχουν δηλώσει τη φρουρά που υπηρετούν ως φρουρά προτίμησης τους, χορηγείται μία (1) φορά μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος, εφ’ όσον ταξιδεύουν με κανονική ή 4ήμερη άδεια, Κατάσταση Επιβίβασης (Κ.Ε.) μετ’ επιστροφής, για ένα μόνο τόπο προορισμού της επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα πλην της αεροπορικής μετακίνησης.

2. Στους μαθητές των στρατιωτικών παραγωγικών σχολών, χορηγούνται τρεις (3) Κ.Ε. μετ’ επιστροφής ανά ημερολογιακό έτος, για ένα μόνο τόπο προορισμού της επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα πλην της αεροπορικής μετακίνησης.

3. Σε όλους τους Εφέδρους Αξιωματικούς και Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματι-κούς και Οπλίτες θητείας, χορηγείται μία (1) Κ.Ε. μετ’ επιστροφής, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εφ όσον ταξιδεύουν με άδεια τουλάχιστον 4 ημερών, για ένα μόνο τόπο προορισμού της επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα πλην της αεροπορικής μετακίνησης.

4. Στους Εφέδρους Αξιωματικούς και Δοκίμους Εφέδρους Αξιωματικούς και Οπλίτες θητείας, που υπηρετούν στη Ν. Κύπρο, χορηγείται μία (1) Κ.Ε, μετ’ επιστροφής, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, εφ’ όσον ταξιδεύουν με άδεια τουλάχιστον 4 ημερών, για ένα μόνο τόπο προορισμού της επιθυμίας τους και με όλα τα συγκοινωνιακά μέσα, συμπεριλαμβανομένης και της αεροπορικής μετακίνησης.

ΜΕΣΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

1. Για το παραπάνω στρατιωτικό προσωπικό του, που μετακινείται με τα συγκοινωνιακά μέσα του ΟΣΕ, η Κ.Ε είναι δυνατόν να εκδίδεται με τις αμαξοστοιχίες ποιότητας (INTERCITY).

2. Για τις χερσαίες διαδρομές, οι οποίες εξυπηρετούνται από τον ΟΣΕ ή τα Υπεραστικά λεωφορεία του ΚΤΕΛ, η Κ.Ε. θα εκδίδεται για τα συγκοινωνιακά μέσα του ΟΣΕ ή του ΚΤΕΛ, κατ’ επιλογή των δικαιούχων.

3. Για τις θαλάσσιες διαδρομές, θα χορηγείται Κ.Ε. για τα συνήθη επιβατικά Ακτοπλοϊκά πλοία ή για FLYING DOLPHINS & CATAMARAN, τα οποία εκτελούν δρομολόγια σε λιμένες εσωτερικού ή για πλοία τα οποία εκτελούν τοπικά δρομολόγια σε γραμμές μη εξυπηρετούμενες υπό των επιβατηγών πλοίων της τακτικής ακτοπλοΐας.

4. Για τις μικτές διαδρομές η Κ.Ε του ενδιαφερομένου θα εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε συγκοινωνιακό μέσο που εξυπηρετεί την οικεία διαδρομή ή τμήμα αυτής λαμβανομένου υπόψη όμως (όπου αυτό είναι δυνατόν) του συντομότερου δρομολογίου.

ΘΕΣΕΙΣ ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

1. Στον ΟΣΕ δικαιούνται να ταξιδεύουν με Κ.Ε.:

(α) Στην Α΄ θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α΄ θέσης: Όλοι οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και Συνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι του Ναυτικού, της Αε-ροπορίας και των Κοινών Σωμάτων.

(β) Στη Β΄ θέση Όλοι οι λοιποί.

2. Στα ακτοπλοϊκά μέσα, εφόσον υφίσταται διάκριση θέσεων:

(α) Διακεκριμένη Α΄ θέση:

Όλοι οι Ανώτατοι Αξιωματικοί και Συνταγματάρχες και οι αντίστοιχοι του Ναυτικού, της Αεροπορίας και των Κοινών Σωμάτων.

(β) Διακεκριμένη Β΄ θέση: Όλοι οι λοιποί.

3. Στα υπεραστικά λεωφορεία: Δεν υφίσταται διάκριση θέσεων.

4. Όλοι οι δικαιούμενοι, αεροπορικής μετακίνησης θα ταξιδεύουν στην οικονομική θέση.

Λοιπές λεπτομέρειες καθορίζονται στη σχετική Υπουργική απόφαση η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2974 Β΄ Τεύχος 8 Νοεμβρίου 2012.

ΑΡΘΡΟ 1

ΓΕΝΙΚΑ

1. Σκοπός
Σκοπός της λειτουργίας του θεσμού των Στρατιωτικών Οικημάτων Αξιωματικών – Υπαξιωματικών – ΕΠΟΠ, του Στρατού Ξηράς (Σ.Ξ.) (ΣΟΑ – ΣΟΜΥ –ΣΟΕΠΟΠ), στις διάφορες Φρουρές και Στρατόπεδα, είναι να στεγασθούν προσωρινά τα Στελέχη του Σ.Ξ., τα οποία ως τέτοια νοούνται οι εν ενεργεία Αξκοί (μόνιμοι, μόνιμοι εξ εφέδρων, έφεδροι εξ εφέδρων και κατ ́ απονομή ), οι εν ενεργεία Ανθστές, οι εν ενεργεία Υπξκοί (μόνιμοι, μονιμοποιηθέντες εθελοντές ή έφεδροι Υπξκοί και μονιμοποιηθέντες Επαγγελματίες Οπλίτες), καθώς και τα αντίστοιχα στελέχη των Κοινών Σωμάτων, που υπηρετούν στο ΓΕΕΘΑ, Μονάδες και Επιτελεία του Σ.Ξ., Διακλαδικά Στρατηγεία και για όσο χρονικό διάστημα ανήκουν στη δύναμή τους. Τα στελέχη αυτά με τις οικογένειές τους έχουν δικαίωμα προσωρινής στέγασης στα αντίστοιχα στρατιωτικά οικήματα του Σ.Ξ. εφόσον δεν έχουν οι ίδιοι ή οι σύζυγοί τους την πλήρη κυριότητα κατοικίας, στη Φρουρά που είναι τα οικήματα και σε απόσταση μέχρι τριάντα (30) χιλιομέτρων, από αυτά».

2. Κατηγορίες ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ
Τα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ χωρίζονται σε 2 κατηγορίες, όπως παρακάτω :
α. ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ εγγάμων.
β. ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ αγάμων.

3. Η προσωρινή στέγαση στα Στρατιωτικά Οικήματα Αξιωματικών – Υπαξιωματικών - ΕΠΟΠ (ΣΟΑ – ΣΟΜΥ – ΣΟΕΠΟΠ) είναι καθαρά διοικητική σχέση, δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή από διατάξεις νόμων περί μισθώσεων κατοικιών, διέπεται δε από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού και δεν παρέχει περισσότερα δικαιώματα από όσα ο κανονισμός καθορίζει.


AΡΘΡΟ 2

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

1. Με διαταγή του ∆ιοικητού του Σχηματισμού συγκροτείται τετραμελής επιτροπή στέγασης για τα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ, όπως παρακάτω:

α. Πρόεδρος
Ο Επιτελάρχης του Μείζονος Σχηματισμού ή Υποδιοικητής του Σχηματισμού ή σε περίπτωση έλλειψης αυτού ο αρχαιότερος μετά τον ∆κτή, Αξιωματικός της Φρουράς.

β. Μέλη
(1) Ο ΒΒΕ ή ΒΕ ή οι αρχαιότεροι εκ των υπηρετούντων στη Φρουρά Αξκοί, μετά τον πρόεδρο ( 2ο-3ο μέλος).
(2) Ο διευθυντής της ∆Υ∆Μ του Μείζονος Σχηματισμού ή ο Αξκός αντιστοίχων καθηκόντων (4οΕΓ) του Σχηματισμού ή (4οΓραφείο) της Μονάδας, ο οποίος και εκτελεί χρέη εισηγητού (4ο μέλος).

2. Οι ∆ιοικητές Σχηματισμών δύνανται με διαταγές τους να εξουσιοδοτούν υφιστάμενές τους διοικήσεις (Ταξιαρχίες – Συγκροτήματα και Ανεξάρτητες Μονάδες), να συγκροτούν επιτροπές στέγασης και να προβαίνουν σε στεγάσεις-αποστεγάσεις, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία τα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ ευρίσκονται σε άλλη πόλη από αυτήν της έδρας του Σχηματισμού.

3. Για τη Φρουρά των Αθηνών την επιτροπή συγκροτεί ο ∆ιοικητής της ΑΣ∆ΥΣ. Τα καθήκοντα του προέδρου αυτής ασκεί ο Υποδιοικητής της ΑΣ∆ΥΣ ή άλλος Ανώτατος Αξιωματικός της Φρουράς.

4. Οι επιτροπές αυτές υπάγονται, σε ότι αφορά τα καθήκοντα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό, απευθείας σε αυτόν που έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει της διαταγές στέγασης ή αποστέγασης.

5. Έργο της επιτροπής στέγασης είναι να γνωματεύει με πρακτικό, για κάθε στέγαση στα ΣΟΑ – ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ, όπως καθορίζεται παρακάτω, καθώς και για κάθε περίπτωση που προβλέπεται από τις διατάξεις του κανονισμού αυτού.

6. Η γνωμάτευση της επιτροπής στέγασης λαμβάνεται κατά πλειοψηφία. Ο υπεύθυνος ∆ιοικητής λαμβάνει υπόψη τη γνωμάτευση αυτή και αποφασίζει ανάλογα. Σε περίπτωση ισοψηφίας της τετραμελής επιτροπής, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

7. Εκείνος που έχει την αρμοδιότητα σύμφωνα με τα παραπάνω να εκδίδει τις διαταγές για στέγαση και αποστέγαση, παραπέμπει στην επιτροπή αυτή για γνωμάτευση και κάθε άλλη υπόθεση σχετική με την αρμοδιότητά του που απορρέει από τον κανονισμό αυτό.

Πληροφορίες για τα υπάρχοντα οικήματα ΣΟΑ - ΣΟΜΥ - ΣΟΕΠΟΠ θα βρείτε στην Ηλεκτρονική Πύλη Διαδικτυακών Υπηρεσιών του ΓΕΣ.