Διοικητικά και ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων