Δημιουργία Ομάδας Υποστήριξης γονέων από το 212 ΚΙΧΝΕ

  • Home
  • /
  • Δημιουργία Ομάδας Υποστήριξης γονέων από το 212 ΚΙΧΝΕ
Δημιουργία Ομάδας Υποστήριξης γονέων από το 212 ΚΙΧΝΕ
09/07/2018 12:54

Οι Ομάδες Γονέων του 212 Κινητού Χειρουργικού Νοσοκομείου Εκστρατείας (212 ΚΙΧΝΕ) ξεκίνησαν πριν 3 χρόνια, με πρωτοβουλία του προσωπικού του Νοσοκομείου. Οι συναντήσεις γίνονται απογευματινές ώρες.

Την πρώτη χρονιά συστάθηκε πιλοτικά κλειστή ομάδα 10 ατόμων. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είχε παιδιά προσχολικής ηλικίας και τα θέματα που επιλέχθηκαν να αναπτυχθούν, αφορούσαν την πειθαρχία και τα όρια, την κοινωνικοποίηση των νηπίων στον παιδικό σταθμό, τους φόβους των παιδιών, την επιτυχημένη επικοινωνία μεταξύ των γονέων αλλά και των γονέων με το σχολείο, την ενδοσχολική βία κ.α.

Ο τρόπος με τον οποίο δούλεψε η ομάδα ήταν βιωματικός, στηρίχθηκε δηλαδή στην ενεργή συμμετοχή των μελών της.

Πέρα από τις εισηγήσεις των συντονιστών, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να δουλεύουν σε μικρότερες ομάδες, και να εξασκηθούν σε βιωματικές τεχνικές (παιχνίδια ρόλων, ασκήσεις επικοινωνίας και ανοιχτές συζητήσεις).