79 ΑΔΤΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 07/2018

  • Home
  • /
  • 79 ΑΔΤΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 07/2018
79 ΑΔΤΕ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 07/2018

Η 79 ΑΔΤΕ θα προβεί στην Διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις δομές φιλοξενείας μεταναστών στο ΚΥΤ/ΣΑΜΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα