Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων

  • Home
  • /
  • Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων

Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, από 06 έως 10 Φεβρουαρίου 2017, η Ε΄ Μοίρα Καταδρομών πραγματοποίησε εκπαίδευση σε χιονοσκεπείς περιοχές.