Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 34 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας

  • Home
  • /
  • Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 34 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 34 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας
Επιχειρησιακή Εκπαίδευση 34 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας

Την Τετάρτη 30 Αυγούστου 2017, στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, πραγματοποιήθηκαν Βολές Ταχείας Αντίδρασης, καθώς και άσκηση επιθετικής ενέργειας, από την 34 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία (34 Μ/Κ ΤΑΞ - «ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΧΟΥ ΔΙΑΛΕΤΗ»).

Τη δραστηριότητα παρακολούθησε ο Διοικητής του Γ΄ ΣΣ/ΝRDC-GR, Αντιστράτηγος Δημήτριος Μπίκος.