Παρουσίαση στο ΓΕΣ της IV Ταξιαρχίας Υποστήριξης

  • Home
  • /
  • Παρουσίαση στο ΓΕΣ της IV Ταξιαρχίας Υποστήριξης
Παρουσίαση στο ΓΕΣ της IV Ταξιαρχίας Υποστήριξης
Παρουσίαση στο ΓΕΣ της IV Ταξιαρχίας Υποστήριξης

Την τρέχουσα εβδομάδα, η IV Ταξιαρχία Υποστήριξης (IV ΤΑΞΥΠ), παρουσιάζει στο ΓΕΣ το έργο που επιτελεί το προσωπικό της, σε συνδυασμό με την αποστολή και την ιστορία της.

Παρακολουθούμε τις πάσης φύσης δραστηριότητές τους, τις πρωτοβουλίες και τις συνέργειες για τις οποίες αισθάνονται υπερήφανοι, αλλά και ενημερωνόμαστε για την περιοχή που εδρεύουν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της.

Στο Έμβλημα της Ταξιαρχίας απεικονίζεται ο τροχός, σύμβολο της ταχύτητας και κύριου μέσου μετακίνησης και εφοδιασμού των χερσαίων δυνάμεων. Επίσης, απεικονίζεται ένα κλειδί και ένα φίδι, που συμβολίζουν τις επισκευές και την υγειονομική υποστήριξη, στοιχεία απαραίτητα για την παροχή υποστήριξης Διοικητικής Μέριμνας.

Το Ρητό «ΒΟΥΛΕΥΟΥ ΧΡΟΝΩ» (Ευριπίδης), αποδίδεται στην νέα ελληνική: «να σκέπτεσαι έγκαιρα, να προβλέπεις και προλαμβάνεις».