Περίληψη Διακήρυξης υπ’ αρίθμ. 34/18

  • Home
  • /
  • Περίληψη Διακήρυξης υπ’ αρίθμ. 34/18
Περίληψη Διακήρυξης υπ’ αρίθμ. 34/18
22/06/2018 14:20

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 2ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Πουλόβερ Νέου Τύπου Οπλιτών, για την Κάλυψη Αναγκών Ένδυσης Ν/Σ Οπλιτών.

Διαβάστε περισσότερα