Φωτογραφικό Υλικό

Graduation ceremony of the 2nd Army War College Training Course and the 31st Signals Officers Telecommunications-Electronics School Training Course
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/08/2020 - 14:46

Career Sergeant, Class of 2020, Oath-Taking Ceremony
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/08/2020 - 09:04

Visit by the Chief HAGS to the Area of Responsibility of 79 Higher National Guard Battalions Command
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/08/2020 - 09:03

Αποφοίτηση της 2ης Εκπαιδευτικής Σειράς από την Σχολή Πολέμου Στρατού Ξηράς και της 31ης Εκπαιδευτικής Σειράς από την Σχολή Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονικών Αξιωματικών Διαβιβάσεων
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/08/2020 - 18:54