1544712247170073529020171129_ektelesi_armyweb.jpg

  • Home
  • /
  • 1544712247170073529020171129_ektelesi_armyweb.jpg
Εκτέλεση Βολών Βαρέων Όπλων Πεζικού από τα ΤΕΘ Αλεξανδρούπολης - Τραϊανούπολης - Τυχερού - Φερρών