Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια , Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 137/2019 για την Παροχή Υπηρεσιών «Συντήρηση και έλεγχος καλής λειτουργίας του υγρού κλιβάνου αποστείρωσης »   CPV:33191100-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων εξήντα οχτώ ευρώ (44,268,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), με αριθμό διακήρυξης 129/2019, για την Παροχή Υπηρεσιών ««Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας νερού», CPV: 50000000-5, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας  δεκαπέντε χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα ευρώ και εβδομήντα τεσσάρων λεπτών (15.370,74€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

 Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 94/2019 για την «Προμήθεια τεσσάρων οδοντιατρικών μονάδων», CPV: 33192400-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα χιλιάδων ευρώ (40.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΑΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, την 30 Οκτ 19 ημέρα Τετάρτη και ώρα  09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Επαναληπτικό Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 136/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού,CPV33141118-0, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (55.300,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια 2ου Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 117/2019 για την «Προμήθεια δύο ψυκτικών θαλάμων για σώματα νεκρών χωρητικότητας τριών ατόμων», CPV: 33141620-2, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τριακοσίων είκοσι ευρώ (22.320,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 71/2019 για την «Προμήθεια Aναβάθμιση υπαρχόντων servers και προμήθεια εφεδρικών », CPV: 30200000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι δύο χιλιάδων τετρακοσίων δεκαεννέα ευρώ (22.419,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 9 Μ/Π ΤΑΞ θα προβεί στη διενέργεια διαγωνισμού για τις ανάγκες των Μονάδων της 9 Μ/Π ΤΑΞ οι οποίες εδρεύουν στις Φρουρές Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Άργους Ορεστικού, Φλώρινας, Αμυνταίου καθώς και των Μονάδων Φρουράς Κοζάνης Έτερης Διοικητικής Υπαγωγή.

Διαβάστε περισσότερα

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 28/2019 Ηλεκτρονικός Ανοικτός Δημόσιος Διαγωνισμός για τη Σύναψη Σύμβασης Προμήθειας Κλινοσκεπασμάτων, Αδιάβροχων Σώματος και Υπνόσακων στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των Νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.

Διαβάστε περισσότερα