Search form

Προμήθειες

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια 2ου Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 140/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, «Ανοσοσφαιρίνες» CPV: 33651520-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα μίας  χιλιάδων ευρώ (61.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 138/2019 (αρχικός:15/2019) για την προμήθεια «Υποκατάστατα πλάσματος και παρεντερικά διαλύματα», CPV:33621400-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τεσσάρων χιλιάδων  διακοσίων σαράντα ευρώ (54.240,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ο ΛΣ/98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Πετρελαίου ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Διακήρυξη σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με ανάδοχο, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) / Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων και Μεταναστών, Νήσου Σάμου από 06 Νοε 19 για 13 ημέρες.

Διαβάστε περισσότερα

 

Διακήρυξη σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με ανάδοχο, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) / Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων και Μεταναστών, Νήσου Σάμου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Διακήρυξη σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών σίτισης με ανάδοχο, που θα αναλάβει τις υπηρεσίες σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) / Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) Προσφύγων και Μεταναστών, Νήσου Σάμου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια   Επαναληπτικού Συνοπτικού  Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 126/2019 για την προμήθεια «Μικροσκοπίου πλαστικής επανορθωτικής χειρουργικής και μικροχειρουργικής για ΩΡΛ επεμβάσεις», CPV: 38510000-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εβδομήντα ενός χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι ευρώ (71.920,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚHΡYΞΗ 26/2019  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ.

Διαβάστε περισσότερα