Search form

Προμήθειες

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει 1ο Επαναληπτικό, Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διάρκειας, με Έτος Έναρξης το 2019, για την Προμήθεια «Υφάσματος Σύμμεικτου Παραλλαγής Νο 225 (Σύστασης 50% Βαμβάκι – 50% Πολυεστέρας και Βάρους 225γρ.)», για την Ραφή από το 700 ΣΕ 152.000 Σετ Στολών Ανά Έτος, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: επτά εκατομμυρίων εκατόν εξήντα τριών  χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα πέντε ευρώ και ογδόντα λεπτών (7.163.465,80 €)  άνευ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΑΝΑΛΥΤΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 414 ΣΝΕΝ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το Γ΄ΣΣ/NRDC-GR/ΤΑΞ ΜΧ, προκηρύσσει Συνοπτικό Διαγωνισμό, για την ανάθεση του έργου «Αμοιβή για την αποσυναρμολόγηση – μεταφορά – επισκευή και εγκατάσταση 2 υπέργειων μεταλλοδεξαμενών (Μ/Δ), από την περιοχή της Πρέβεζας στην περιοχή των Ιωαννίνων», Προϋπολογισμού 47.000,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια νωπών κρεάτων-πουλερικών και παρασκευασμάτων γιατις ανάγκες συσσιτίου των Μονάδων – Ανεξάρτητων Υπομονάδων των ΠΕ Δράμας-Καβάλας (Εξαιρούνται οι Λέσχες και το ΚΑΑΥ Ν.Περάμου οι οποίοι διατηρούν το δικαίωμα προμήθειας κι εξυπηρέτησης από τονανάδοχο, όχι όμως κατά αποκλειστικότητα).

 Διαβάστε περισσότερα

 

Το 10 ΣΠ θα προβεί στη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, με γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, που θα αφορά στην Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών για τις Μονάδες – Ανεξάρτητες Υπομονάδες και Υπηρεσίες του.

 Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Aνοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, Συμφωνίας Πλαίσιο 4ετούς Διάρκειας, για την Προμήθεια Φαρμακευτικών Προϊόντων (Εμβόλια Μηνιγγίτιδας) για Κάλυψη Αναγκών και των Τριών Κλάδων ΕΔ (ΓΕΣ-ΓΕΝ-ΓΕΑ), με κριτήριο ανάθεσης Συμφωνίας Πλαίσιο τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή (Π.Τ.) κατά είδος των υλικών, σύμφωνα με το τεύχος της διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού: επτά εκατομμυρίων εκατόν τριάντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα ευρώ (7.139.440,00 €) άνευ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 22 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών θα προβεί στη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια γλυκισμάτων, για κάλυψη αναγκών των κυλικείων – ΚΨΜ και του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προκηρύσσουμε  Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό υπ’ αριθμό 1/2019  με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής(χαμηλότερη προσφορά,  για την ανάδειξη προμηθευτή για την  Προμήθεια -εγκατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματατος ανοιχτού κώδικα διαχείρισης πόρων για τις ανάγκες της 441 ΑΒΥΥ ,  (CPV: 48000000-8) προϋπολογισμού 35.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και  κρατήσεων 14,22032% υπέρ τρίτων.

Διαβάστε περισσότερα