Search form

Προμήθειες

Η 98 ΑΔΤΕ, προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 83/2018 για την Προμήθεια «Συστήματος πλάνου θεραπείας και ανιχνευτών δοσιμετρίας μικρών πεδίων» , συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και είκοσι λεπτών (59.581,20€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 82/2018 (αρχικός:43/2018) για την προμήθεια «ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ», CPV:33141800-8, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας δεκαεννέα χιλιάδων τετρακοσίων οκτώ ευρώ και εννέα λεπτών (19.408,09€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ, ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 31 Ιουλίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΥΣ, θα προβεί στη διενέργεια διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη διακήρυξη, για την παροχή υπηρεσιών σίτισης (catering), της Δομής Φιλοξενίας Προσφύγων/Μεταναστών στη Μαλακάσα Αττικής (Στρδο «ΓΕΡΑΚΙΝΗ»).

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Συνοπτικός Διαγωνισμός µε γραπτές ενσφράγιστες προσφορές, για την της Προμήθεια Νωπών Κρεάτων και Νωπών – Κατεψυγμένων Πουλερικών για την Μονάδα – Ανεξάρτητες Υπομονάδες και Υπηρεσίες της ΤΔ/41 ΣΠ. Κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας θα αποτελέσει η πιο συμφέρουσα τιμή από οικονομική άποψη (χαμηλότερη τιμή σε κάθε είδος ξεχωριστά).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο, Προϋπολογισμού 74.400 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, με ενσφράγιστες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη για την «Αντικατάσταση Ακτινολογικής Λυχνίας του Αξονικού Τομογράφου GE Lightspeed Plus» για το 401 ΓΣΝΑ,  την  25 Ιουλίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώνεται από τη Στρατιωτική Υπηρεσία ότι, θα διενεργηθεί Ανοιχτός Διαγωνισµός, για την προμήθεια Οπωροκηπευτικών για τις ανάγκες των Μονάδων – Στρατιωτικών Υπηρεσιών (Λέσχες, Νοσοκομεία, ΚΑΑΥ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) που εδρεύουν στην πόλη της Θεσσαλονίκης – Λαγκαδά – Ασσήρου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Προμήθεια ειδών κυλικείου για κάλυψη των αναγκών των στρατιωτικών Μονάδων που εδρεύουν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειακής Ενότητας Ξάνθης, συμπεριλαμβανομένου και του ΚΑΑΥ Κεραμωτής.

Διαβάστε περισσότερα