Search form

ΝΙΜΤΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 02/2020

ΝΙΜΤΣ - Διακήρυξη Διαγωνισμού υπ΄αριθ. 02/2020

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια Ηλεκτρονικού, Ανοικτού, Δημόσιου Διαγωνισμού   με  κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής , με αντικείμενο την προμήθεια Αιμοστατικών Υλικών.

Διαβάστε περισσότερα