Search form

Προμήθειες

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Στεφανιαίες ενδοπροθέσεις».

Διαβάστε περισσότερα

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Χημικά αντιδραστήρια».

Διαβάστε περισσότερα

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Αντιδραστήρια εργαστηρίων».

Διαβάστε περισσότερα

 

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια «Χειρουργικά ράμματα τραύματος».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια:  Ηλεκτρονικός Aνοικτός Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών «Διαχείριση:
α.   Επικίνδυνων αποβλήτων αμιγώς μολυσματικών (ΕΑΑΜ)
 (α/α ΕΣΗΔΗΣ:76676)
β.   Μικτών επικίνδυνων αποβλήτων (ΜΕΑ) (α/α ΕΣΗΔΗΣ:76682)».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη μειοδότη, μέσω της υποβολής προσφορών στα πλαίσια του άρθρου 118 του ν.4412/2016 (χρηματικά όρια έως 20.000,00 ευρώ Απευθείας Ανάθεσης), με αριθμό διακήρυξης 76/2019, για την Παροχή Υπηρεσιών ««Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης συστημάτων επεξεργασίας νερού».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 51/2019 για την προμήθεια «« Διατάξεις Μετάγγισης Αίματος»  , CPV: 33194210-1 , συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα πέντε  χιλιάδων εξακοσίων δέκα ευρώ και εξήντα οχτώ  λεπτών (35.610,68€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμόδιακήρυξης 50/2019 για την προμήθεια «Αναλώσιμα έγχυσης».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, 43/2019 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 76774), για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού «Κοιλιοσκοπική διάταξη», συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατό χιλιάδων ευρώ  (100.000,00€),  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός 41/2019 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:76775), για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια αντιδραστηρίων «Κλινικά Προϊόντα», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας ενενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα οκτώ ευρώ (93.278,00€),  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα