Search form

Προμήθειες

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 69/2019, για την Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ  τεχνολόγου ραδιολόγου για το εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής,του νοσοκομείου, για ένα έτος».

Διαβάστε περισσότερα

 

Ματαίωση Διαγωνιστικής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης Προμήθειας Κλιματιστικών στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) των Νησιών τουΑνατολικού Αιγαίου στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Υποέργου 16 της Δράσης «Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης και Καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 108/2019, για την Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΔΕ Χειριστή ιατρικών συσκευών,για το χειρισμό Η/Υ με λογισμικό ελέγχου και του συστήματος αρχειοθέτησης και επαλήθευσης  του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου, για ένα έτος».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 109/2019, για την Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ Ραδιολόγου-Ακτινολόγου, για το χειρισμό του Γραμμικού Επιταχυντή και του δικτύου μεταφοράς και δχσης δεδομένων του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου, για ένα έτος».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικό Διαγωνισμό, με αριθμό διακήρυξης 109/2019, για την Παροχή Υπηρεσιών «Αμοιβή υπηρεσιών ειδικότητας ΤΕ Ραδιολόγου-Ακτινολόγου, για το χειρισμό του Γραμμικού Επιταχυντή και του δικτύου μεταφοράς και δχσης δεδομένων του τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του νοσοκομείου, για ένα έτος».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 142/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το ΝΙΜΤΣ θα προβεί στη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με  κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, βάσει τιμής, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών διανομής φαγητού (τραπεζοκόμοι) και υπηρεσιών πλυντών/τριων και σιδερωτών/τριων  του ΝΙΜΤΣ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προ-κηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το υποπρόγραμμα «εκπαίδευση σε επισκευές 4ου-5ου κλιμακίου συγκροτημάτων των αρμάτων LEO2 με τη χρήση υφιστάμενων δοκιμαστηρίων», με την ανοιχτή διαδικασία, σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της εν λόγω διακήρυξης, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ/ΔΕΜ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης στο ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια 2ου Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 140/2019 για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, «Ανοσοσφαιρίνες» CPV: 33651520-9, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα μίας  χιλιάδων ευρώ (61.000,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα