Search form

Προμήθειες

 Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/7ο ΤΜ προκηρύσσει Ηλεκτρονικό, Ανοικτό, Δημόσιο Διαγωνισμό, για την Παροχή Υπηρεσιών Ανακατασκευής Διασήμων - Παρασήμων, για Κάλυψη Αναγκών ΣΞ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάση της τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικού προϋπολογισμού: εβδομήντα εννέα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών (79.486,59 €)  άνευ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια :Ηλεκτρονικός ανοικτός διαγωνισμός, για τη σύναψη σύμβασης για την Παροχή Υπηρεσιών «Ετήσιας συντήρησης μηχανημάτων του Νοσοκομείου», συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν εννέα χιλιάδων τριακοσίων δεκατριών ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (109.313,44€) ευρώ,  συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 96  ΤΜΧΕΘ ανακοινώνει τη διενέργεια  συνοπτικού  διαγωνισμού που θα αφορά στην εκτέλεση του έργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΩΝ ΜΕ ΦΥΛΛΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΣΕ 80 ΟΙΚΙΣΚΟΥΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΚΥΤ ΧΙΟΥ».

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 96 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακή-ρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παρο-χής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέν-τρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Χίου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η ΑΣΔΕΝ του ΥΠΕΘΑ/ΓΕΕΘΑ/ΓΕΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή Στρατιωτικών Οικιών 8 Διαμερισμάτων στη ν. Κάλυμνο».

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 9/2019, για την Ανάδειξη Μειοδότη – Αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Κτηριακών Εγκαταστάσεων του 424 ΓΣΝΕ και των Συνακόλουθων Κτηρίων (Παιδικός Σταθμός, ΟΦΘ, ΦΦΘ), καθαρής άνευ ΦΠΑ αξίας εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ και συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ, ύψους εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00€).

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια: Συνοπτικός Διαγωνισμός, με αριθμό διακήρυξης 8/2019 για την «Προμήθεια κλίνης νευροχειρουργικών επεμβάσεων», CPV: 33192230-3, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (69.998,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η 95 ΑΔΤΕ θα προβεί στη διενέργεια ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια παγωτών, για κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της.

Διαβάστε περισσότερα