Search form

Προμήθειες

Η 98 ΑΔΤΕ προβαίνει στη Διακήρυξη Διαπραγμάτευσης Σύναψης Σύμβασης και Υλοποίησης Παροχής Υπηρεσιών Σίτισης στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής(ΚΕ.Π.Υ) / Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) της Νήσου Λέσβου.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 28 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ/ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 100/2018 για την προμήθεια «Εργαλείων Χειρουργείου», CPV:33162200-5, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας σαραντατριών χιλιάδων    επτακοσίων  τεσσάρων (43.704,00€) ευρώ συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια  Συνοπτικού επαναληπτικού Διαγωνισμού, με αριθμό διακήρυξης 99/2018 για την προμήθεια «Προϊόντων Αίματος», CPV:33141510-8, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας τριάντα ένα χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά ευρώ και τριάντα τεσσάρων λεπτών (31.147,34€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 401 ΓΣΝΑ ανακοινώνει τη διενέργεια του ανοικτού διαγωνισμού, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ» για τις ανάγκες του 401 ΓΣΝΑ, για το 401 ΓΣΝΑ, την 25 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Το 424 ΓΣΝΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ανακοινώνει τη διενέργεια διαγωνισμού  υπ’αριθμ 95/2018 για την «Προμήθεια συστήματος κρυοβιοψίας για την Πνευμονολογική κλινική», συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας είκοσι επτά χιλιάδων διακοσίων ογδόντα  ευρώ (27.280,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών θα προβεί στη διενέργεια επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια νωπών ιχθυηρών και οστρακοειδών για κάλυψη αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας.

 Διαβάστε περισσότερα

 

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών θα προβεί στη διενέργεια  επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού, για την προμήθεια νωπών κρεάτων και νωπού κοτόπουλου, για κάλυψη αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων – Υπηρεσιών των Φρουρών Τρικάλων και Καρδίτσας.

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 116/2018,  για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV:33661200-3, «Αναλγητικά», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (63.600,00 €).

Διαβάστε περισσότερα

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού, υπ’ αριθμ’: 115/2018,  για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού, CPV:33651000-8, «Φάρμακα κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης», συνολικού μετά ΦΠΑ ποσού ύψους εξήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (63.600,00 €).

Διαβάστε περισσότερα