Search form

Ανακοινώσεις

Έκτακτα - Προληπτικά Μέτρα Επί της Διαδικασίας Υποβολής Συνταξιοδοτικής Αλληλογραφίας

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο λήψης έκτακτων - προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19), καθώς και του περιορισμού των μετακινήσεων, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της συνταξιοδοτικής αλληλογραφίας από το ενδιαφερόμενο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, στο αρμόδιο Τμήμα Συντάξεων του ΓΕΣ (ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β), με τους παρακάτω εναλλακτικούς τρόπους:

α. Μέσω ταχυδρομείου (έντυπη αλληλογραφία), στις παρακάτω διευθύνσεις:

«ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β, Στρατόπεδο Παπάγου ΣΤΓ 1020», ή

«ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β, Λ. Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15561, Χολαργός»

β. Μέσω τηλεομοιοτυπίας (FAX) στον παρακάτω τηλεφωνικό αριθμό:

210-6552179, με την ένδειξη «Υπόψιν ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β»

γ. Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στους κάτωθι λογαριασμούς:

(1) Στρατιωτικό Προσωπικό: a.t.kostavara@army.gr

(2) Πολιτικό Προσωπικό: p.s.michalopoulos@army.gr


Οδηγίες- διευκρινίσεις επί του θέματος, παρέχονται στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας:

α. Στρατιωτικό Προσωπικό:

210-6552343, Ανθστής (Ο) Αγγελική Κωσταβάρα

β. Πολιτικό Προσωπικό:

210-6552342, ΜΥ/Α΄ Παναγιώτης Μιχαλόπουλος


08/10/2019

Νέο Καταστατικό ΟΣΜΑΕΣ

Νέο καταστατικό ΟΣΜΑΕΣ


10/07/2019

Θέματα Προϋπολογισμού ΟΣΜΑΕΣ

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2019


Επέκταση Χορήγησης Μηνιαίου Επιδόματος 100€

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν.4553/2018 (ΦΕΚ Α ́119) επεκτείνεται, από 6 Ιουλ 18, η χορήγηση του μηνιαίου επιδόματος 100€ και στα στελέχη των ΕΔ που υπηρετούν (με τοποθέτηση, με- τάθεση, απόσπαση ή διάθεση) στις Μονάδες Προκά- λυψης της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδο- νίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοι- νότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας.
 


Προσωρινές Οδηγίες Αναγνώρισης Χρόνου Υ- πηρεσίας στο Διπλάσιο

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο έκδοσης της με Αρ.Πρωτ:Φ10042/οικ.13567/329/8 Ιουν 18/Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) που αφορά σε παροχή συμπληρωματικών οδηγιών, αναφορικά με τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών για την αναγνώριση χρόνων υπηρεσίας στο διπλάσιο και των σχετικών κρατήσεων των στελεχών των ΕΔ, το ΓΕΣ αιτήθηκε από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων επί της υπόψη εγκυκλίου, προκειμένου να προβεί στην έκδοση διαταγής για την πλήρη και σαφή ενημέρωση του στρατιωτικού προσω- πικού καθώς και την υλοποίηση των διαλαμβανόμε- νων σε αυτή.


Μέχρι την έκδοση νεότερης διαταγής καθορίζονται τα κάτωθι:
α. Αναστολή παρακράτησης των δόσεων, με την μισθοδοσία μηνός Σεπ 18, οι οποίες υπολογίστηκαν για την αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο, με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που λάμβανε το ενδιαφερόμενο στέλεχος κατά την ημερομηνία υποβολής του αντίστοιχου αιτήματος του και όχι με βάση τις συντάξιμες αποδοχές που ίσχυαν κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε η εν λόγω υπηρεσία.
β. Σε περίπτωση που τα ενδιαφερόμενα στελέχη δεν επιθυμούν την αναστολή παρακράτησης των ήδη υφιστάμενων δόσεων από την μισθοδοσία τους, απαι- τείται η υποβολή σχετικής αίτησής τους, μέσω της Μονάδας-Υπηρεσίας υπαγωγής τους, στο ΟΛΚΕΣ, με κοινοποίηση στο ΓΕΣ/ΔΟΙ/4β, το αργότερο έως 30 Ιουλ 18.


Επισημαίνεται ότι για του καταταγέντες στις Ε.Δ μέχρι και την 30-09-1990, οι προαναφερόμενοι διπλοί χρόνοι ασφάλισης αναγνωρίζονται χωρίς την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.