Search form

Ανακοινώσεις

Επέκταση Χορήγησης Μηνιαίου Επιδόματος 100€

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο του ν.4553/2018 (ΦΕΚ Α ́119) επεκτείνεται, από 6 Ιουλ 18, η χορήγηση του μηνιαίου επιδόματος 100€ και στα στελέχη των ΕΔ που υπηρετούν (με τοποθέτηση, μετάθεση, απόσπαση ή διάθεση) στις Μονάδες Προκάλυψης της ηπειρωτικής μεθορίου (Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης), στη νήσο Σκύρο και τις τοπικές κοινότητες Ζίρου και Παλαιοκάστρου του Δήμου Σητείας.


Προσωρινές Οδηγίες Αναγνώρισης Χρόνου Υπηρεσίας στο Διπλάσιο

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο έκδοσης της με Αρ.Πρωτ:Φ10042/οικ.13567/329/8 Ιουν 18/Εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46) που αφορά σε παροχή συμπληρωματικών οδηγιών, αναφορικά με τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών για την αναγνώριση χρόνων υπηρεσίας στο διπλάσιο και των σχετικών κρατήσεων των στελεχών των ΕΔ, το ΓΕΣ αιτήθηκε από το ΥΠΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ/ΔΟΙ, την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων επί της υπόψη εγκυκλίου, προκειμένου να προβεί στην έκδοση διαταγής για την πλήρη και σαφή ενημέρωση του στρατιωτικού προσωπικού καθώς και την υλοποίηση των διαλαμβανόμενων σε αυτή. Μέχρι την έκδοση νεότερης διαταγής καθορίζονται τα κάτωθι:

 


05/06/2018

Στο πλαίσιο των Δράσεων για την υπαγωγή του ΟΣΜΑΕΣ σε καθεστώς εποπτείας του Υπουργείου Οικονομικών, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 Ιουν 18 και ώρα 11:00, συντονιστική σύσκεψη στην αίθουσα συγκεντρώσεων του ΓΕΣ/ΔΟΙ. Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, καθώς και επιτελής του ΓΕΣ/ΔΟΙ, με προεδρεύοντα τον Διευθυντή της ΔΟΙ/ΓΕΣ. Η ατζέντα θεμάτων περιελάμβανε θέματα σύννομης κατάρτισης καταστατικού πλαισίου, ολοκλήρωσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσης 2017, ομαλής μετάπτωσης στην διάδοχη κατάσταση, λογοδοσίας προς τα νέα διοικητικά όργανα και χρονικό πλαίσιο συμβουλευτικής καθοδήγησης, εάν απαιτηθεί.


31/05/2018

Δράσεις Χρηματοοικονομικού Εξορθολογισμού και υπαγωγής του ΟΣΜΑΕΣ στην εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών. 

Στο πλαίσιο των Δράσεων 18 και 19 πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 4 Μαΐ 18, στην έδρα του Δήμου Λοκρών, σύσκεψη με τη συμμετοχή κλιμακίου του ΓΕΣ/ΔΟΙ και του ΟΣΜΑΕΣ, με επικεφαλής τον Διευθυντή Οικονομικού/ΓΕΣ Υπτγο Ιωάννη Αζναουρίδη, με τον Αντιδήμαρχο Λοκρών κ. Αναστάσιο Θεοχάρη και τη Γενική Γραμματέα κα. Γιάννα Παπαϊωάννου, με αντικείμενο τον καθορισμό των προϋποθέσεων παραλαβής του δικτύου και των εγκαταστάσεων ύδρευσης του οικισμού, από τον Δήμο Λοκρών.   

Στο πλαίσιο της Δράσης 15 ολοκληρώνεται η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων μέχρι και το έτος 2017.

Στο πλαίσιο της Δράσης 24:

  • Συντάχθηκαν σχέδια Καταστατικών Λειτουργίας, τα οποία τέθηκαν υπό διαβούλευση με οικιστές και οικοπεδούχους.
  • Έχει προγραμματισθεί σύσκεψη με εκπροσώπους του ΓΕΣ και του ΟΣΜΑΕΣ (Διοικητικό – Εποπτικό Συμβούλιο) προκειμένου να ρυθμιστούν οι τελευταίες τεχνικές λεπτομέρειες πριν την τελική προώθηση για έγκριση, των καταστατικών διατάξεων.

Στο πλαίσιο της Δράσης 26 και με την ολοκλήρωση της έγκρισης του νέου καταστατικού/καταστατικών θα εκκινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, ώστε να εκλεγούν τα νέα όργανα διοίκησης του Συνεταιρισμού.


16/2/2018

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΣΜΑΕΣ
"Επαναλειτουργία ΟΣΜΑΕΣ - Επίλυση Σωρευμένων Λογιστικών Προβλημάτων - Υπαγωγή στο Υπουργείο Οικονομικών (Ν.4407/2016) - Απεμπλοκή ΓΕΣ"
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΤΟΧΟ ΟΣΜΑΕΣ


14/08/2014

Γενική Ενημέρωση Έτους 2013

Πατήστε εδώ για να δείτε τo ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ Ο.Σ.Μ.Α.Ε.Σ ΠΡΟΣ ΤΟ  ΓΕΣ/ΔΟΙ.
Πατήστε εδώ για να δείτε την γενική ενημέρωση του έτους 2013.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΞΟΔΩΝ Γ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ.
Πατήστε εδώ για να δείτε τον ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ.


14/08/2014

Πατήστε εδώ για να δείτε το ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Πατήστε εδώ για να δείτε το ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ


13/01/2014

Πατήστε εδώ για να δείτε τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΣΜΑΕΣ


30/07/2013

Πατήστε εδώ για να δείτε την ΔΙΑΤΑΓΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ.