Search form

Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη

Η Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη του ΓΕΣ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό και εύχρηστο εργαλείο στο χώρο της ενημέρωσης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Στρατού Ξηράς για νομικά θέματα ενδιαφέροντός του. Λειτουργεί και εμπλουτίζεται διαρκώς με μέριμνα του Γραφείου Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου του ΓΕΣ, παρέχοντας προσιτή και απεριόριστη πρόσβαση στο περιεχόμενο πρόσφατων και επικαιροποιημένων νομικών κειμένων.

Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών κατά την άσκηση αυτοτελούς επαγγελματικής δραστηριότητας − Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2010/41/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Ν.4097/2012

PDF icon Download PDF (112.83 KB)

Digital Library Term:
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις
Ν.3769/2009

PDF icon Download PDF (4.01 MB)

Digital Library Term:
Καθορισμός ύψους, δικαιούχων, όρων και προϋποθέσεων χορήγησης επιδομάτων κινδύνου και ειδικών αποζημιώσεων που καταβάλλονται στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων
ΦΕΚ Β' 1119/2018

PDF icon Download PDF (178.74 KB)

Digital Library Term:
Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά
ΠΔ 11/2014

PDF icon Download PDF (953.06 KB)

Digital Library Term:
Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ
ΦΕΚ Β' 1781/2017

PDF icon Download PDF (164.23 KB)

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ
ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ

PDF icon Download PDF (2.33 MB)

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 2004/18/ΕΚ
ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ

PDF icon Download PDF (2.87 MB)

ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης
ΟΔΗΓΙΑ 2014/23/ΕΕ

PDF icon Download PDF (1.58 MB)

Εγχειρίδιο Χρήσης Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων

PDF icon Download PDF (1.65 MB)

Δημόσιες Συμβάσεις-Έγγραφο καθοδήγησης για επαγγελματίες
ISBN 978-92-79-51745-7

PDF icon Download PDF (1.63 MB)