Search form

Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη

Η Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη του ΓΕΣ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό και εύχρηστο εργαλείο στο χώρο της ενημέρωσης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Στρατού Ξηράς για νομικά θέματα ενδιαφέροντός του. Λειτουργεί και εμπλουτίζεται διαρκώς με μέριμνα του Γραφείου Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου του ΓΕΣ, παρέχοντας προσιτή και απεριόριστη πρόσβαση στο περιεχόμενο πρόσφατων και επικαιροποιημένων νομικών κειμένων.

Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια Οδηγία 20

PDF icon Download PDF (552.65 KB)

Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια Οδηγία 22

PDF icon Download PDF (397.8 KB)

Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147)
ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια Οδηγία 19

PDF icon Download PDF (440.51 KB)

Ο ανταγωνιστικός διάλογος στις δημόσιες συμβάσεις
ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια Οδηγία 21

PDF icon Download PDF (323.78 KB)

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας
ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια Οδηγία 13

PDF icon Download PDF (682.86 KB)

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
N. 4412/2016

PDF icon Download PDF (1.88 MB)

Ένοπλες Δυνάμεις-Αποστρατεία Αξιωματικού
ΝΣΚ 426/2012

PDF icon Download PDF (218.83 KB)

Ανθυπασπιστές - Παραίτηση - Έλλειψη συνειδήσεως των πραττομένων - ανάκληση παραίτησης
ΝΣΚ 340/2002

PDF icon Download PDF (3.54 MB)

Πεδίο εφαρμογής διατάξεων περί εκπαιδεύσεως των στελεχών του Στρατού Ξηράς
ΝΣΚ 414/2007

PDF icon Download PDF (124.41 KB)

Δυνατότητα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας να διατάξει την διενέργεια οικονομικής επιθεώρησης στα Ν.Π.Δ.Δ και τους οργανισμούς που εποπτεύει
ΝΣΚ 289/2002

PDF icon Download PDF (311.91 KB)