Search form

Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη

Η Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη του ΓΕΣ φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό και εύχρηστο εργαλείο στο χώρο της ενημέρωσης του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του Στρατού Ξηράς για νομικά θέματα ενδιαφέροντός του. Λειτουργεί και εμπλουτίζεται διαρκώς με μέριμνα του Γραφείου Στρατιωτικού Νομικού Συμβούλου του ΓΕΣ, παρέχοντας προσιτή και απεριόριστη πρόσβαση στο περιεχόμενο πρόσφατων και επικαιροποιημένων νομικών κειμένων.

Κατάργηση των γνωστοποιήσεων τήρησης αρχείου-επεξεργασιών και της χορήγησης αδειών
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 46/2018

PDF icon Download PDF (94.27 KB)

Καταγραφή τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών (εξέταση καταγγελιών κατά εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 73/2017

PDF icon Download PDF (159.6 KB)

Αίτηση νοσοκομείου για χορήγηση δεδομένων υγείας ασθενούς σε τρίτο για δικαστική χρήση
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 45/2018

PDF icon Download PDF (77.48 KB)

Ειδικά θέματα συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ και του ΕΕΕΣ
ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια Οδηγία 23

PDF icon Download PDF (4.07 MB)

Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων
ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια Οδηγία 20

PDF icon Download PDF (552.65 KB)

Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους
ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια Οδηγία 22

PDF icon Download PDF (397.8 KB)

Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147)
ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια Οδηγία 19

PDF icon Download PDF (440.51 KB)

Ο ανταγωνιστικός διάλογος στις δημόσιες συμβάσεις
ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια Οδηγία 21

PDF icon Download PDF (323.78 KB)

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας
ΕΑΑΔΗΣΥ/Κατευθυντήρια Οδηγία 13

PDF icon Download PDF (682.86 KB)

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
N. 4412/2016

PDF icon Download PDF (1.88 MB)