Search form

Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης του συγκροτήματος Γραμμικού Επεξεργαστή (ONCOR Impression 3D Plus)

  • Κεντρική Σελίδα
  • /
  • Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης του συγκροτήματος Γραμμικού Επεξεργαστή (ONCOR Impression 3D Plus)
Σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης του συγκροτήματος Γραμμικού Επεξεργαστή (ONCOR Impression 3D Plus)

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 27 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη ετήσιας σύμβασης συντήρησης του συγκροτήματος Γραμμικού Επεξεργαστή (ONCOR Impression 3D Plus), συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας διακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εξακοσίων πενήντα ευρώ (239.650,00€) συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα