Search form

Προµήθεια άρτου και αρτιδίων

Προµήθεια άρτου και αρτιδίων

Προµήθεια άρτου και αρτιδίων µε άλευρα της Υπηρεσίας, για τις Μονάδες - Ανεξ. Υποµονάδες και Στρατιωτικά Καταστήµατα, της 80 ΑΔΤΕ, µε Ανοικτή ∆ιαδικασία µέσω ΕΣΗΔΗΣ µε εκτιµώµενη αξία ογδόντα πέντε χιλιάδων ευρώ (85.000,00€) χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα