Search form

Προμήθεια υγειονομικού υλικού

Προμήθεια υγειονομικού υλικού

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού (χάρτινες σακούλες & περιτυλίγματα αποστείρωσης) CPV: 33198200-6, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας σαράντα εννιά χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα λεπτών (49.534,90€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα