Search form

Προμήθεια βιντεολαρυγγοσκοπίου

Προμήθεια βιντεολαρυγγοσκοπίου

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια ενός (1) βιντεολαρυγγοσκοπίου για ανάγκες του Αναισθησιολογικού Τμήματος και ενός (1) συστήματος στερνοτόμου για τις ανάγκες της Κλινικής Χειρουργικής Θώρακος CPV: 33168100-6, 33169000-2 συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας πενήντα τριών χιλιάδων διακοσίων σαράντα δύο ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (53.242,19 €), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα