Search form

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών-χειρουργικών μοσχευμάτων

Προμήθεια ορθοπεδικών υλικών-χειρουργικών μοσχευμάτων

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια ορθοπεδικών υλικών - χειρουργικών μοσχευμάτων CPV: 33141700-7, 33184100-4, 33141760-5 συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εξήντα χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ και έντεκα λεπτών (60.924,11€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα