Search form

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 700 ΣΕ

Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 700 ΣΕ

Το Γενικό Επιτελείο Στρατού/Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού/Διεύθυνση Προμηθειών (ΓΕΣ/ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει διαγωνισμό σύναψης και εκτέλεσης σύμβασης, για το πρόγραμμα στρατιωτικού εξοπλισμού, «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού 700 ΣΕ», με «Ανοικτή Διαδικασία», σύμφωνα με το άρθρο 101 του ν.3978/2011 και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (άρθρο 66 του ν.3978/2011).

Διαβάστε περισσότερα