Search form

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρο 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) - Φαρμάκων παθήσεων του νευρικού συστήματος CPV: 33661000-1, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ και ενενήντα ενός λεπτών (122.144,91€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα