Search form

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους

Προμήθεια φαρμάκων υψηλού κόστους

Το 424 ΓΣΝΕ διακηρύσσει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ανοικτής διαδικασίας», σύμφωνα με τo άρθρo 121 του Ν.4412/2016, για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (Φ.Υ.Κ.) - Φαρμάκων κατά των λοιμώξεων συστηματικής χρήσης, CPV: 33651000-8, συνολικής εκτιμώμενης προϋπολογισθείσας αξίας εκατόν σαράντα οκτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα εννιά ευρώ και εξήντα δύο λεπτών (148.269,62€), συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων κρατήσεων και του αναλογούντος ΦΠΑ.

Διαβάστε περισσότερα