Search form

Προμήθεια φαρμακευτικών υλικών

Προμήθεια φαρμακευτικών υλικών

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/5β προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό για τη σύναψη Συμφωνίας - Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας με δικαίωμα μονομερούς παράτασης κατά 1 έτος, για τη διακλαδική προμήθεια φαρμακευτικών υλικών (φάρμακα κεντρικού νευρικού συστήματος), με σκοπό την κάλυψη αναγκών ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής [χαμηλότερη Προσφερόμενη Τιμή (Π.Τ.)], συνολικού προϋπολογισμού ύψους τετρακοσίων εννέα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (409.360,98 €), μη συμπεριλαμβανομένου των εκάστοτε νόμιμων κρατήσεων και ΦΠΑ 6%.

Διαβάστε περισσότερα