Search form

Προμήθεια ειδών ιματισμού-υπόδησης-εξάρτυσης

Προμήθεια ειδών ιματισμού-υπόδησης-εξάρτυσης

Η ΑΣΔΥΣ/ΔΠΜ/3α προκηρύσσει ηλεκτρονικό, ανοικτό, δημόσιο διαγωνισμό, για τη Σύναψη Συμφωνίας Πλαίσιο (Σ-Π) 2ετούς διάρκειας, από υπογραφή της, με σκοπό την προμήθεια αναγκαιούντων ειδών ιματισμούυπόδησης-εξάρτυσης, για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών/τριών των παραγωγικών σχολών ΣΣΕ και ΣΜΥ, με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της τιμής, συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους: τριακοσίων τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα πέντε ευρώ (337.245,00 €) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Διαβάστε περισσότερα